G A S T E N  &  L I N K S                            l

 Kunstenaars van uitzonderlijk werk 

 Naam; RÉHAHN CROQUEVIELLE, fotograaf 

Croquevielle werd verliefd op de Vietnamese bevolking en landschappen tijdens een bezoek hier in 2007. Na die reis keerde hij elk jaar terug om de mensen en cultuur van Vietnam verder te verkennen.
Hij heeft reizen gemaakt naar veel verschillende gebieden om de schoonheid van Vietnam vast te leggen in zijn foto's en zegt dat de Vietnamezen altijd vriendelijk en gastvrij zijn.
"Ik geef de voorkeur aan het maken van portretten omdat ze een moment vastleggen dat we nooit meer kunnen meemaken. Foto's van landschappen kunnen we weer maken. Elk portret weerspiegelt een verhaal van een persoon en ik ben een verzamelaar van die verhalen".
Wat hem het meest imponeert in Vietnam is de culturele diversiteit. Vietnam is een beeld van zijn contrasten, met 54 etnische minderheidsgroepen, elk met een eigen cultuur. 

Dat Vietnam, ondanks de snelle veranderingen, zijn traditionele culturele waarden heeft weten te behouden.
Achter elk portret dat hij maakt zit een ontroerend verhaal. Croquevielle gaat soms ver om een persoon die hij heeft gefotografeerd opnieuw te ontmoeten om hem te bedanken en hem wat cadeaus te geven.
Hij bezoekt vaak de mensen die hij heeft gefotografeerd en biedt hen hulp. Hij gebruikt het geld dat hij met zijn foto's en fotoboeken heeft verdiend om die mensen te helpen".

LINKs