KunstkringZuidOost. NL

DIT ZIJN WIJ VAN KUNSTKRING  GEEL;                                                                       SITE SINDS 16-01-'18 ; 4265 VIEWS

   WILL OOTEMAN

JAN VEER

HENK GULIKERS 

ARMAND STIJNEN

JOACHIM  KOCH                                 

SANDRA VAN DER ZANDEN  

PIET VAN BRAKEL

OOK TE ZIEN OP ONZE SITE;

ZIE DE LINK OP DE PAGINA'S,   KUNSTBELEVING,  FOTOGRAFIE  EN  GASTEN VAN DEZE SITE OM OOK KENNIS TE MAKEN MET;  

LISA KRISTINE, fotograaf EN RÉHAHN CROQUEVIELLE, fotograaf                                                                                       l

Pasen 2020
Blijf thuis, blijf gezond! om de snelle verspreiding van het coronavirus te vertragen. Wij wensen u, uw familie en vrienden gezondheid, geduld en een vrolijk Pasen!

Ostern 2020
Bleiben Sie daheim, bleiben sie gesund! um die rasche Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden Gesundheit, Geduld und frohe Ostern!

Drieluik van de Opstanding: Hans Memling, ca. 1490

Op aanraden van de hogepriesters en farizeeën laat Pilatus het graf de volgende dag verzegelen en plaatst tot de derde dag wachters bij het graf. Dit om te voorkomen dat de leerlingen het lichaam zullen stelen en dan beweren dat Jezus uit zijn graf is opgestaan. Jezus had bij leven namelijk gezegd dat hij na drie dagen tot leven gewekt zou worden. 

Na het aanbreken van de eerste dag van de week gaan Maria van Magdala en Jezus's moeder Maria naar het graf kijken, waarna er een zware aardbeving plaatsvindt en een engel de steen van het graf wegrolt. De bewakers vluchten van schrik weg. De engel vertelt hen dat Jezus niet meer in zijn graf ligt en uit de doden gewekt is. Die dag verschijnt Jezus aan Maria en de discipelen. De veertig daaropvolgende dagen verschijnt hij nog aan vele mensen.

WAT WIJ DOEN

                                      Wij zijn een kleine groep kunstenaars die zich onderhouden over kunst in het algemeen waarvan de teken- en schilderkunst in het bijzonder, om over kunstbeleving te converseren als ook om de teken- en schilderkunst zelf te beoefenen. Dat doen we tenminste op iedere vrijdagmiddag in onze  werk- annex ontmoetingsruimte (5) van de Auw Sjoel a.d. Lindenstraat te Vaals. We sluiten deze ontmoeting als regel af met een bezoekje aan de Gau - een plaatselijk gezellig kunstcafé - enerzijds om het gesprek voort te zetten en anderzijds om onze kelen te verwennen met een pilsje.

                                     Kunst doet wat met je. Het ontroert, betovert, schudt wakker, toont het wezen mens en brengt contacten tot stand met fascinerende werelden die verwonderen in schoonheid.

                                    We zouden het heel fijn vinden als onze kring nog enigszins wordt uitgebreid met beoefenaars (m/v) van (voornamelijk) de teken-en schilderkunst Zij kunnen dat heel eenvoudig doen door ons hiervan te berichten op - reactie plaatsen - onderaan deze pagina, waarop wij zullen antwoorden. Ook alle andere reacties zijn van harte welkom. Tenslotte willen wij deze website op gezette tijden bijwerken met recente werken en andere kunstuitingen.                                     

                                    Met vriendelijke kunstgroet,  GeelKunstkringZuidOost.Nl